CBD a COVID 19

Koronavirus. Slovo, které jsme ještě před rokem ani neznali, dneska se mu jen stěží vyhneme. Každého z nás se koronavirus dotkl. Ať už jsme jím onemocněli my, nebo naši blízcí, ať jsme přišli o práci úplně, nebo částečně, ať se učíme s dětmi doma, nebo jim řešíme denně hlídání, ať jsme limitovaní dobou, ve kterou můžeme nakupovat, či místem, kde se svobodně lze pohybovat. Každého z nás do jisté míry omezuje. Proto jsem se v CBD helps rozhodli, podívat se mu trochu na zoubek a nastudovat pro vás nejaktuálnější výzkumy ze světa. 

Koronavirus je vysoce infekční onemocnění, které se projevuje podobně jako chřipka, přičemž nejčastějšími příznaky jsou teploty, suchý kašel, dušnost, anosmie (ztráta čichu), ztráta chuti, bolest kloubů a celková únava. Léčba nového typu koronaviru je pouze symptomatická (tlumí příznaky). Jen v nejtěžších případech se podává antivirotikum, či jiná experimentální léčba (kortikosteroidy, antimalarika, monoklonální protilátky, antiparazitika). Vakcíny proti tomuto typu onemocnění jsou ve fázi intenzivního zkoumání, jejich dostupnost se však odhaduje až na počátek roku 2021 a to jen pro malé procento obyvatel. Nejúčinější je, jak se zdá, prevence. Mezi preventivní opatření řadíme základní hygienická pravidla (mytí rukou, omezení kontaktu s ostatními), dále nošení roušek a nejvýznamnější část tvoří odolnost našeho imunitního systému. 

My víme, že CBD značně posiluje imunitní systém, jelikož část receptorů pro CBD se nachází právě v buňkách imunitního systému, který se tak harmonizuje a posiluje. Co je ale novinkou, že CBD redukuje poškození plic při covidovém onemocnění. Na části viru Covidu-19 reagují v těle “čidla” ACE2, které se nachází i v dýchacích cestách. To je také důvod, proč se u 80% pacientů dostavuje dušnost, kašel až syndrom akutní respirační tísně [1]. Za normálních okolnosti je ACE2 součástí základních biochemických drah, které ovlivňují krevní tlak, zánět, hojení ran a další [2]. Studie z roku 2020 naznačují, že CBD může být až dvakrát účinnější než kortikosteroid, který je využíván právě ke snížení zánětu při COVID-19. Dále vědci přezkoumávají vlastnost CBD zvyšovat protizánětlivou účinnost jiných látek právě v infikovaných plicních buňkách. Vědci ze státu Georgia prokázali schopnost CBD zvyšovat hladinu kyslíku a snižovat zánět a poškození plic, který souvisí se syndromem respirační tísně [3]. Dále výzkumy potvrdili, že CBD normalizuje hladiny peptidu s názvem apelin, který sám o sobě zánět snižuje. Při onemocnění Covid-19 jsou hladiny apelinu velmi nízké a proto se zánětu ”daří” [3]. Dále se dokázala spojitost mezi ACE2 a právě apelinem. Pro lepší porozumění povedou výzkumy k objasnění vztahu mezi CBD a apelinem a zda může CBD chybějící apelin plně nahradit. Už nyní je ale CBD považováno za takový přírodní apelin.

 

1. Vuolo F. [et al.], Cannabidiol reduces airway inflammation and fibrosis in experimental allergic asthma, Eur J Pharrm., 2019 15;843:251-259

2. Sriram K. [et al.], A hypothesis for pathobiology and treatment of COVID‐19: The centrality of ACE1/ACE2 imbalance, B J Pharm., 2020/4

3. Salles E.L., [et al.] Cannabidiol (CBD) modulation of apelin in acute respiratory distress syndrome, J C M Med, 2020/10

Zpět do obchodu