CBD při imunitě

Všichni procházíme dobou, kdy slovo imunita je užíváno více, než kdy jindy. Vzhledem k situaci u nás i ve světě v souvislosti s koronavirovou pandemii, jsme se i my rozhodli, že Vám na toto téma napíšeme pár řádků. Náš imunitní systém funguje skrze dva hlavní principy.

Rozlišujeme přirozenou (vrozenou) imunitu, která je velice pohotová, reaguje rychle na cizorodé částice, které nezná a reaguje na ně vždy stejným mechanismem.

Druhá složka je imunita specifická, při které hrají významnou roli bílé krvinky (T-lymfocyty, B-lymfocyty).  Specifická imunita reaguje na látky, které jí předložila imunita nespecifická, aktivuje se tedy za delší čas (hodiny) a vytváří si imunologickou paměť. Vzhledem k tomu, že skupina receptorů CB2 se nachází převážně v buňkách imunitního systému, je více než zřejmé, že podáváním CBD oleje můžeme ovlivnit funkci buněk imunitního systému. CBD příznivě ovlivňuje počet bílých krvinek, které, jak již víme, hrají klíčovou roli při specifické imunitě. CBD dále působí jako imunosupresivum, to znamená , že brání našemu imunitnímu systému reagovat přecitlivěle na látky, se kterými jsme přišli do kontaktu.

Souhrnně lze říci, že CBD udržuje správnou rovnováhu při fungování našeho imunitního systému, který tak není zaneprázdněn zbytečnými reakcemi na neškodné podněty a může se tak zabývat skutečně ohrožujícími bacily.  

CBD olej je vhodný pro všechny věkové kategorie, děti nevyjímaje. Při oslabené imunitě dětí aplikujte 1 kapku 5% oleje, kterou ideálně rozdělte do dvou denních dávek tím, že kapku naředíte např. olivovým či jiným oleje. 

Nejen při současné covidové době, ale i obecně platí, že senioři patří do nejrizikovější skupiny, co se obranyschopnosti týče. U seniorů doporučujeme oleje preventivně dávkovat. U mužů je ideální dávka cca 4 kapky 5% oleje, u žen je tato dávka poloviční, tedy 2 kapky 5 % oleje.

Pro dospělé doporučujeme dávku 1-5 kapek 5% oleje denně. Při onemocnění můžete dávku krátkodobě zvýšit. 

 

Zpět do obchodu