CBD při Epilepsii

Epilepsie je onemocnění nervové soustavy, kdy dochází k opakovaným záchvatům podmíněných excesivními výboji neuronů. Při záchvatech pozorujeme u pacientů ztrátu vědomí, křeče, zmatenost, psychické příznaky, změny na EKG, ztuhlost či trhání koutků úst, přičemž vždy dochází ke ztrátě vnímání. Příčinou těchto záchvatů je porucha rovnováhy dvou protichůdných mechanismů v mozku, které vyústí v abnormální výboje v centrální nervové soustavě. Epileptický záchvat prodělá v životě až 5 % populace, ovšem opakovanými záchvaty trpí pouze 0,5% populace. U těchto pacientů se  první záchvat objeví do 20. roku života. [1]

 

Epilepsie je obvykle léčena farmaky zvanými antiepileptika. Cílem je dosáhnout kompenzace záchvatů a zajistit tak pacientovi co nejvyšší kvalitu života. Mezi běžná antiepileptika řadíme levetiracetam, lamotrigin, valproát, topiramát a další. [1] Tato léčba je z velké části úspěšná, nicméně ji provází nespočet nežádoucích účinku.

K léčbě epilepsie patří i úprava životosprávy. 

 

Alternativa přichází v podobě CBD a je oproštěna od nepříjemných vedlejších účinků. Netvrdíme, že CBD plně nahradí stávající léčbu, ale může pomoci stabilizovat stav, léčbu podpořit, či nastupuje v momentě, kdy běžná léčba selhává. FDA (úřad pro kontrolu potravin a léčiv) dokonce prokázala účinnost CBD s přijatelným bezpečnostním profilem u pacientů s Lennox-gastaut syndromem nebo syndromem Dravetové (typy epilepsie s počátkem v dětském věku) a odzkoušela užívání CBD u pacientů, kteří nereagovali na klasickou léčbu. Studie prokázaly, že CBD má afinitu k více cílům v nervové buňce, což vede k funkční modulaci neuronální dráždivost. Jsou to TRPV1, GPR55 a ENT-1. [2]

Studie Nathana Cohena dokonce potvrdila snížení počtu záchvatu u 39 % pacientů, kteří užívali CBD. [3]

 

I přesto, že existuje řada výzkumů a důkazů, že CBD redukuje počet záchvatů, vždy konzultujte užívání CBD se svým ošetřujícím lékařem. CBD totiž může ovlivňovat již užívané léky. 

 

  

1. Seidl Z., Obenberger J., Neurologie pro studium i praxi. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0623-7

2. Gray A. R., Whalley J.B., The proposed mechanisms of action of CBD in epilepsy, Epileptic Disord 2020; 22 (Suppl. 1): S10-S15 

3. Cohen N., Conry J.,  Schreibe J., Keep Off the Grass: Artisanal versus Pharmaceutical Cannabidiol in Pediatric Refractory Epilepsy Patients (710)Am Acad of Neurol, April 14, 2020; 94  (Suppl 15) 

 
 
Zpět do obchodu