Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁRUČNÍ DOBA

 • Záruční doba je omezená datem spotřeby uvedeným na obalu produktu.
 • Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako ,,spotřebujte nejlépe do“
 • Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců.
 • V takovém případě bývá na obalu grafické znázornění otevřené nádobky krému.
 • Údaj uvedený na obalu udává, jak dlouho od otevření lze produkt používat.
 • Nejčastějšími údaji jsou 12M popř, 24M, které značí 12 měsíců popř. 24 měsíců od otevření.

KDY REKLAMOVAT

 • Zákazník má právo reklamovat zboží, pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou, a nebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.
 • Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.
 • V případě že zákazník přebírá zásilku od dopravce (ne prodejce), je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 • V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí (doporučujeme!) zákazník zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní produkty.

OZNÁMENÍ REKLAMACE

 • Zákazníkům doporučujeme nejprve se obrátit telefonicky nebo emailem na naše kontaktní údaje, kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému.
 • info@cbd-helps.cz
 • Tel.: 774 984 690 (zboží zakoupené přes www.cbd-helps.cz)
 • Reklamované zboží lze i rovnou dopravit prodejci jedním z následujícím způsobem
 • Odeslat balíkem bez dobírky na adresu: Jizerská 928, 293 06  Kosmonosy

V takovém případě prosíme o připojení krátkého vyjádření důvodu reklamace.

 • Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit originál či kopii pokladní účtenky nebo daňový doklad (fakturu). V krajním případě lze použít pouze číslo objednávky, kdy může vyhledat doklad o zaplacení sám prodávající. Není to však jeho povinností.
 • Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe zákazník zanechal kontaktní údaje (minimálně jméno, příjmení, telefonní číslo a email).
 • Při předávání reklamace může zákazník uvést požadovanou formu kompenzace (nový produkt, náhradní produkt, sleva na zboží, vrácení částky). Prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Není však pro něj zavazující a může se změnit po dohodě se zákazníkem.

PRŮBĚH ŘEŠENÍ REKLAMACE

 • Prodejce informuje zákazníka o způsobu vyřešení reklamace do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace.
 • Na samotnou realizaci reklamace má prodejce 30 dnů.
 • O vyřízení reklamace prodejce informuje zákazníka telefonicky či emailem na zanechané kontaktní údaje neprodleně od realizace.
 • V případě že prodejce nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má zákazník okamžitý nárok na nový produkt nebo vrácení peněz (forma dle domluvy).
 • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

KDY NELZE REKLAMOVAT

 • Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:
  • použité kosmetické přípravky bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů
  • zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu.
  • vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením
  • vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
Zpět do obchodu